Everyday Sinner ✝
I'm a book / half unread
“Hindi lahat ng umaalis, Bumabalik. At lalong hindi lahat ng iniiwan, Maghahabol.”
Posted 6/13/12 - 06:50pm | 4 notes | lalalala, rants, love, tru that,

  1. soulmatengbayan posted this